top of page
Landningssida_Stado2.jpg

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

 

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Städo Home Support Aktiebolag för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Städo Home Support Aktiebolag.

 

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Städo Home Support Aktiebolag har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket (RUT). Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning,

affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

 

Personuppgiftsansvarig

Städo Home Support Aktiebolag 

Orgnr: 556980-0989 är personuppgiftsansvarig.

E:post: info@stado.se

 

Registrering av IP-adresser

 

Vid besök på Städo Home Support Aktiebolag hemsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

 

Personuppgiftshantering för Städo Home Support Aktiebolag webbplats.

 

Allmänt

Städo Home Support Aktiebolag samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nät trafik och händelser på Städo Home Support Aktiebolag webbplats. Med nät trafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Städo Home Support Aktiebolag kundportalsbesökare. Städo Home Support Aktiebolag kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Städlagets webbplats.

Dessa uppgifter samlas in

Städo Home Support Aktiebolag samlar in och analyserar via Google Analytics bland annat följande uppgifter om besökarna på Städo Home Support Aktiebolag webbplats https://www.stado.se/ :

 • IP-adress

 • Webbläsare 

 • Operativsystem 

 • Inloggningssätt

 • Besökta sidor

 • Ändamål

 


 

Städo Home Support Aktiebolag lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Städo Home Support Aktiebolag använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Städo Home Support Aktiebolag använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Handläggare av uppgifterna

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Städlagets IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

 

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter?

 

 • Hantera din beställning / uppdrag.

 • Utföra din beställning / uppdrag.

 • Informera via SMS-avisering/ e-mail.

 • Kommunicera med dig vid eventuella problem med tjänsten och svara på frågor.

 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

 • Följa bokföringslagen.

 • Fullgöra avtal med tredje part (underleverantörer till oss).

 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

 • För att kunna anpassa stadlaget.se efter ditt beteende och preferenser.

 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

 • Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Underleverantörer av tjänster inom vårt erbjudande (tex bemanningsföretag av städpersonal). 2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). 3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra  webb och IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt orderbekräftelsen / köpeavtalet). Vi lämnar endast ut de uppgifter som är nödvändiga.

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

 

Vi registrerar dig som kund i bokföringen för att uppfylla de krav som ställs i Bokföringslagen (Bfl), för att kunna hantera Rut- och Rotavdrag gentemot skatteverket samt för att kunna kommunicera med dig som kund. Företaget sparar Namn, fakturaadress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Företaget delar med sig av information till Skatteverket samt till Inkasso i det fall som det är aktuellt. Du har enligt GDPR rätt att ta del av den information som vi har sparat om dig, samt rätta felaktiga uppgifter. Dock så kan vi ej ta bort uppgifter som krävs av oss för att kunna uppfylla kraven i bokföringslagen (Bfl). Informationen i bokföringen sparas i minst 7 år från den senaste affärshändelsen, detta för att uppfylla kraven i Bokföringslagen.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Banker. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

 

 

Samtycke

 

I samband med att du blir kund hos Städo Home Support Aktiebolag via hemsida eller samtal samtycker du till att Städo Home Support Aktiebolag använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städlaget tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städo Home Support Aktiebolag kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

 

 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar skriftligen till Städo Home Support Aktiebolag, info@stado.se.

 

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Städo Home Support Aktiebolag användning av webbstatistik eller data.

bottom of page