Företagsstädning

Teckna avtalsstädning av kontor och fastigheter inkl eventuell golvvård, fönsterputs och storstädning.
Vi erbjuder även ett komplett sortiment av hygien och förbrukningsartiklar.

Tjänster inom lokalvård och städning

Basen i vår verksamhet är avtalsstädning av bla kontor, fastigheter och offentliga miljöer. Vi utför även golvvård, fönsterputs, flytt- och storstädning. Vi hyr ut handdukar, entrémattor och har ett komplett sortiment av hygien och förbrukningsartiklar.

Kontorsstädning

Fastighetsstädning

Fastighetsskötsel
Fönsterputs

Storstädning

Byggstädning

Golvvård

Inoljning av trägolv

Entrémattor

Handdukar

Försäljning av förbrukningsmaterial

Flyttstädning

Smart städservice

Vi erbjuder smarta servicelösningar
till företag och organisationer.
Med Städo som leverantör blir
städning enkelt!

Bra att veta om vår avtalsstädning

Städo har många års erfarenhet av att sköta städning och underhåll av fastigheter åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Med rätt kompetens, rätt utrustning och rätta metoder kan vi leverera önskat resultat både när det gäller kvalitet och fastighetsekonomi.

Våra tjänster:
 • Trappstädning
 • Fönsterputs
 • Kristallisering av golv
 • Entrémattor
 • Rondering
 • Jour
 • Trädgårdsskötsel
 • Reparationer

Städmetoder och vårt sätt att utföra städarbetet innehåller flera viktiga moment. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

 1. Material
 2. Metoder för daglig städning, golvvård, storstädning och fönsterputs
 3. Ergonomi, arbetsteknik och arbetsmiljö
 4. Kundservice och samarbete

Vi skall översiktligt beskriva dem per moment.

1. Material

Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning. Vi skall ha rätt utrustning och använda dem rätt. Våra leverantörer förser oss kontinuerligt med de senaste marknaden kan erbjuda.

Kemiska produkter är en av hörnstenarna när det gäller att städa. Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum. Vi har ett begränsat sortiment av noggrant utvalda produkter med bra rengöringseffekt och låg hälsorisk, vilket minskar risken för allergi- och överkänslighetsrisker. Alla kemprodukter vi använder i den dagliga städningen är miljömärkta.

Vi använder oss av torra metoder med microfiberdukar/-mopper (t ex ACT). Dessa minskar förbrukningen av kemikalier med ca 90%. Det blir renare, städtiden effektiviseras, det är hälsosammare, bättre för miljön och mer ekonomiskt. Dessa torra metoder kombineras med fuktmoppning (endast vatten) så att även fläckar och ingrodd smuts avlägsnas.

2. Metoder

I våra arbetsinstruktioner står vilka metoder vi skall använda, när vi skall städa och hur ofta vi skall utföra de olika momenten. Vi anpassar valet av metod och rengöringsmedel till smutshetsgrad, golvmaterialet och verksamheten.

Vi utbildar kontinuerligt våra anställda i att förbättra metoder för olika typ av städning, t ex för kontor, daghem, skolor, kök, matsal, personalrum, toaletter, duschrum, trappstädning, hygienstädning mm.

Det är mycket viktigt att utföra golvvård på rätt sätt och med frekventa mellanrum. Det vanligaste skälet till att golv blir fula och utslitna är att de inte sköts på rätt sätt. Vi vet hur olika golvmaterial skall skötas, vilka rengöringsmedel man skall använda, vilka metoder som skall användas och hur ofta golvvård skall utföras. En bra golvvård underlättar den dagliga städningen och minskar kemanvändningen. Vi har arbetsbeskrivningar för alla typer av golv.

Den dagliga städningen måste kompletteras med storstädning för att städstandarden skall kunna hållas på en hög nivå. Hur ofta den skall göras beror på vad lokalerna används till och hur många människor som vistas i lokalerna. Vilka moment som skall ingå i storstädningen avgörs från fall till fall och är behovsanpassad.

3. Ergonomi, arbetsteknik och arbetsmiljö

Rätt arbetsteknik är grunden för ett effektivt arbete och skyddar mot onödig och felaktig belastning. Bra arbetsteknik ger kroppen bättre chanser att klara av påfrestningar. Det är mycket viktigt för oss att vi för de anställda lokalvårdarna anpassar lyftteknik, bärteknik och arbetsteknik till respektives förutsättningar.

Ett bra arbetsklimat, dvs bra förhållande till arbetsledare och arbetskamrater, ger en bra psykisk och social arbetsmiljö. Nöjda medarbetare gör ett bättre arbete och med högre kvalité.

4. Kundservice och samarbete

Ett av våra kvalitetsmål är att ha nöjda kunder och att ständigt öka kundtillfredsställelsen ( vi mäter detta genom utskick av kundenkäter 2 ggr/år). För att vi skall göra en så bra lokalvård som möjligt, måste vi följa upp hur våra kunder ser på kvaliteten och våra utförda tjänster (service, personligt bemötande, upplägg av städarbetet, information mm). Därför är det viktigt för oss att etablera ett bra samarbete med våra kunder. För att kunna ge en bra service har vi tagit fram checklistor och utbildningsmaterial avseende vad som är bra service och hur vi skall gå tillväga.

Kvalitetskontroller

Arbetsledare kontrollerar utförd kvalité ett antal gånger per månad En dokumenterad kvalitetskontroll görs en gång per månad Kontrollerna dokumenteras på särskilda blanketter. Med kopia till kunden Beställaren genomför 2 kvalitetsenkäter/år Utvärdering genomförs mellan resp kund och vår driftsledning Enligt vår rutin ”Korrigering och förebyggande åtgärder” (kap 8 i kvalitetsledningssystemet; se bifogade kvalitetsmanual) skall så fort som en avvikelse/reklamation uppstår en Avvikelserapport omedelbart skrivas av lokalvårdare eller arbetsledare (eller annan befattningshavare). Avvikelsen skall åtgärdas snarast möjligt. Viktigt är att säkerställa att ett upprepande inte sker. Och att förebygga fel.

Driftmöten

Om ni så önskar kan vi ha ett driftmöte 1 gång/månad (eller annan frekvens) för genomgång av utförande och ev problem och brister. Då kan vi presentera en sammandragsrapport över kvalitetsrapporter, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc.

Dokumentation

I vår städobjektpärm, som finns på varje städobjekt; finns en aktuell bemanningslista med namn och personnr på de lokalvårdare som utför städningen. När personal slutar sin anställning skall slutdatum anges. Vi sparar samtliga dagböcker, för att kunna spåra tidigare bemanning.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi har fastslagit i vår arbetsmiljöpolicy att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda. Vi informerar om risk och förebyggande av arbetsskador, kemiska hälsorisker, skydda hörsel, ha rätt kläder/skor, psyko-social arbetsmiljö mm. Motiverade och engagerade medarbetare ger kvalité, nöjda kunder och lönsamhet. Städo skall vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill skapa arbetsglädje genom att ge ansvar och delaktighet. Öppenhet, kommunikation och samverkan är viktigt.

Kompetens

All vår personal har hög kompetens och erfarenhet inom daglig kontraktstädning avseende städning av kontor, trappor, storstädning. Vi har lång erfarenhet av golvvård och fönsterputs. Vi internutbildar kontinuerligt lokalvårdarna i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel mm. Samtliga städare skall efter anställning genomgå en endags grundutbildning i lokalvård. Nyanställda genomgår ett fastställt introduktionsprogram om städteknik, metoder mm. All personal skall ha goda kunskaper i det svenska språket.

Samarbetsformer med våra kunder

Arbetsledare utför en dokumenterad kvalitetskontroll varje månad. Utvärderas av kunden och vår driftsledning. Avvikelser/reklamationer skall rapporteras på särskild blankett och skall åtgärdas snarast. Vi skall också förebygga fel. Vi har ett driftmöte 1 gång/månad (eller annan frekvens) för genomgång av utförande och ev problem och brister. Då kan vi presentera en sammandragsrapport över kvalitetsrapporter, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc. På varje städobjekt finns en städobjektpärm med bemanningslista, instruktioner, info och blanketter.

Städmetoder

Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning. Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum. De vi använder i den dagliga städningen är miljömärkta.Vi använder oss av torra metoder med microfiberdukar/-mopper (t ex ACT) och kombineras med fuktmoppning. Det är mycket viktigt att utföra golvvård på rätt sätt och med frekventa mellanrum. En bra golvvård underlättar den dagliga städningen och minskar kemanvändningen. Den dagliga städningen kompletteras medstorstädning. Rätt städmetoder och arbetsteknik är grunden för ett effektivt arbete och skyddar mot onödig och felaktig belastning.

Säkerhet och sekretess

Nycklar och passerkort förvaras betryggande. Registrerade nummerbrickor skall alltid sitta på nycklarna. Företaget är även försäkrad för de förluster, skador mm som kan inträffa vid förlust av nycklar mm. Städo är ansvarsförsäkrad upp till 10 MSEK per skada/ansvarstillfälle. All personal är klädda i våra arbetskläder och har namnbricka. Våra lokalvårdare har tystnadsplikt, vilket står inskrivet i våra anställningsavtal. Vi tillämpar full sekretess.

Uppstartsrutin

Vi följer en Checklista – Uppstart, som innehåller bemanningsplanering och ev nyanställning, planeringsmöte och kontraktsgenomgång med arbetsledning, besök och genomgång städobjekt, anskaffande av utrustning, utrusta städförråd, upplägg av städobjektpärm, uppstartmöte med kundens kontaktperson, utbildning, kontroll av städobjekt.

0771-23 30 30
info@stado.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi med en kostnadsfri offert inom 24 timmar.